Polish version/Polska wersja

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Aktualizacja: 1.6.2020

Spis treści
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka cookies

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję następujące informacje:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Przemysław Kłos prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Kłos, pod adresem: Stefana Batorego 23, 20-812 Lublin.
2. Dane kontaktowe
Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres przemek.klos@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem tel. +48502221617.
3. Sposoby przetwarzania.
W ramach wykonywanej usługi administrator będzie przetwarzał takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto, z uwagi na fakt, że wizerunek stanowi dane osobowe, on również będzie przez administratora przetwarzany. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych będzie obejmowało takie czynności jak:
a) przekazanie fotografii do studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu administrator zapewnia, że podmioty, z którymi współpracuje we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,
b) przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów drogą elektroniczną z zastosowaniem połączeń szyfrowanych, pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.
4. Cele i podstawy przetwarzania
a) przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prowadzonej przez administratora działalności i świadczonej usługi i tylko w tych ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
b) w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, będzie on przetwarzany w celu prowadzenia działalności i promocji twórczości administratora (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
c) przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i innych obowiązków księgowych nakładanych na administratora przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń dotyczących umowy (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
5. Odbiorcy danych osobowych
a) w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook, Instagram, Pinterest, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego wspomnianą zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,
b) dostęp do danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów,
c) dostęp do danych będzie również posiadało biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia księgowości na potrzeby prowadzenia dokumentów księgowych,
d) istnieje również możliwość, że Wasze dane zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w ramach wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi, a także innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli do tego zostanie zobowiązany administrator danych osobowych i jeżeli będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa,
e) istnieje również możliwość, że Wasze dane osobowe zostaną przekazane kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną na rzecz administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia jego praw lub obrony przed roszczeniami.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje dane przez okres prowadzenia działalności i świadczonej usługi, czyli mogą być przechowywane tak długo, jak długo wymagać będzie tego realizacja danego celu określona w odrębnej umowie oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.
7. Wasze uprawnienia
Jako podmioty, których dane podlegają przetwarzaniu posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).
8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
a) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy,
b) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji twórczości administratora (wykonawcy usługi) jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest warunkiem skorzystania z usług administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności.

POLITYKA COOKIES

1. Funkcja plików cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiot zamieszczający i wykorzystujący pliki cookies.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu przemekklos.com z siedzibą w Lublinie.
3. Cel przechowywania plików cookies
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. Rodzaje plików cookies
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. Zmiana obsługi plików cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
6. Konsekwencje ograniczania działania plików cookies
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7. Kontakt
Jeśli masz pytanie lub uwagi związane z polityką cookies, proszę o kontakt:
Przemysław Kłos
Stefana Batorego 23
20-812 Lublin
e-mail: przemek.klos@gmail.com​​​​​​​
Back to Top